Lotteritillstånd

Om en förening vill ansöka om lotteritillstånd, ska denna på styrelsemöte fatta beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet eller för att anordna ett enskilt lotteri. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas samt förslag på kontrollant (någon som ej ingår i styrelsen).

Ansökningshandlingar

•Ifylld ansökningsblankett
•Stadgar (om vi inte redan har dessa)
•Verksamhetsberättelse från det senaste verksamhetsåret
•Protokollsutdrag från ovanstående styrelsemöte

Upplysningar lämnas utav

Kultur/Fritidskontoret
Tel: 0941-140 78


E-post: fritidturism@asele.se

För mer information, se Lotteriinspektionens hemsida