En spångad led genom högt gräs med en liten bro i bakgrunden där en kvinna och ett barn väntar.

Östernoret

Cirka tio minuters bilfärd från Åsele centralort längs riksväg 90, ligger Östernoret. Östernoret är känt för sin vackra, kulturfyllda natur och flera av sina företag. Ideella föreningar driver också olika projekt och aktiviteter i byn, så som underhåll av bygdegården och byns bagarstuga, samt sammankomster för jakt och fiske.

I Östernoret finns Åsele centralorts alla samhällstjänster, nöjen och fritidsaktiviteter inom en tio minuters bilfärd. Östernoret är därför en plats för den som finner nöje i kulturell natur, men som samtidigt vill ha närhet till en centralort. För skolbarn finns även skolskjuts att tillgå. 

Foto: Alexandra Wesseler
Foto: Alexandra Wesseler

Östernoret har befolkats permanent sedan 1600-talet, men byn bär spår som är mycket äldre än så. Bortanför byns badplats finns lämningar från istiden bestående av enorma klippblock som formerats till en stor grotta av inlandsisen. Denna grotta kallas Vitterhuset och omgärdas av en äventyrsbana. Vitterhuset har även varit skådeplats för "Opera i berget" då platsens fantastiska akustik fått vackra musikstycken och sångtoner att eka genom skogen.

Foto: Ralf Rödel
Foto: Ralf Rödel

Östernoret är en byggd som bebos av drivna invånare som engagerar sig i såväl företagsbestyr som ideella aktiviteter. I byn kan man därför besöka  konstutställningar eller sälla sig till dem som vallfärdar till byns plantskola. 

Kontakt
Om du har några frågor om Östernoret och livet där, är du välkommen att kontakta en representant för Östernorets Bysamfällighet.
Anders Blomqvist: anders.blomqvist@noret.asele.se

Translate the website with Google translate.