Byggnader

Hembyggdsområdet inkluderar 17 byggnader av olika karaktär och från olika tidsepoker. Den äldsta byggnaden är portlidret som restes i Gafsele 1769 av Hilmar Hägglund. I byggnaderna finns även sammanlagt 50 utställningar utplacerade, bestående av mellan 8000 och 10 000 kulturföremål.


Portlidret
Portlidret är hembygdsområdets äldsta byggnad. Byggnaden som restes i Gafsele 1769 av Hilmar Hägglund, flyttades till hembygdsområdet 1958. Portlidret renoverades sommaren 2012, men signaturerna som tillägnades byggnades vid dess ursprungliga uppförande finns fortfarande att se på dess norrsida.

 


Sörnoretgården
Sörnoretgården flyttades till hembygdsområdet 1959 och ägdes tidigare av Krylén och P.J. Näslund. Ägarna härkom båda från byn Sörnoret som ligger 1,5 mil söder om Åsele centrum, väster om Ångermanälven. 

Sörnoretstugan inhyser i dag ett flertal utställningar. Nedervåningen är inredd för att illustrera hur en välbärgad storbondefamilj kunde ha levat i de norrländska lappmarkerna under mitten av 1800-talet. På övervåningen står tre utställningar uppställda. Den första behandlar skomakeri och skinnbearbetning, den andra trähantverk och den tredje är berättar historien om idéella föreningar, butiker och kulturaktörer i Åseleområdet. 

 


Torvsjögården
Torvsjögården flyttades till hembygdsområdet 1963 och dess ursprunglige ägare var Jon Isaksson från Torvsjö. Torvsjö by ligger vid Torvsjöns strand och sträcker sig upp längs Skarpsjöbäcken mitt emellan Åsele och Vilhelmina. 

I dag visar Torvsjögårdens nedervåning det torftiga leverne som fördes av majoriteten av människorna i Åseletrakten under 1830-talet. Skillnaden är en skarp kontrast mot den extravagans som storbondefamiljen kunde åtnjuta i Sörnoretgården. Utställningen domineras av självhushållets redskap i form av bland annat laggkärl och rotkorgar. På övervåningen i Torvsjögården huserar utställningar som presenterar jakt, fiske, fällar och en vävkammare med klädvård.

 


Kyrkstugelängorna
Sex stycken av de kyrkobystugor som anlades i Sjeltie står i dag längs en av gatorna på Åsele hembygdsområde. Kyrkobystugorna stod ursprungligen i den kyrkoby som var belägen nedanför kyrkbärdet på den plats som i dag benämns som “Övre torget” i Åsele. Under andra världskriget flyttades kyrkobystugorna till idrottsplatsen Lappvallen i Åseles utkant för att öka chansen att de skulle bevaras till eftervärlden ifall byn skulle utsättas för krigshot. Efter freden flyttades kyrkobystugorna slutligen till sina nuvarande platser på hembygdsområdet.

Kyrkobystugorna rymmer i dag en uppsjö olika utställningar. Bland annat rymmer de ett klädmuséum, folkdanslagets minnesrum, en utställning om samernas historia  i kommunen, samt en samling av planscher som visar historien om butiker och företag i Åsele. En våning av en av kyrkostugorna är också inredd för att visa hur människorna i kyrkobyn bedöms ha levt när den först grundades. . 

På övervåningeni kyrkobystuga två och tre står också en modellutställning över den historiska utvecklingen i Åsele. Utställningen över de olika bosättare som funnits i trakten sträcker sig från den första kyrkobyn och samernas historia från 1648, via den andra kyrkobyn med den tredje kyrkan och handelns framväxt i området, till prästbordstorparnas etablering till 1950-talet. På nedervåningen i stuga tre öppnades även det nya postmuséet som invigdes sommaren 2019.

 


Bagarstugan

Bagarstugan på hembygdsområdet används fortfarande för tunnbrödsbakning året om och kan hyras via Kulturhuset i Åsele. Bagarstugan kommer ursprungligen från Överrissjö, drygt två mil från Åsele, men flyttades senast från Österstrand.

 


Smedjan

Smedjan flyttades från Borgen till hembygdsområdet 1963. Byggnaden innehåller en fungerande ässja med handdriven bälg och en verktygssamling. Smedjan renoverades sommaren 2012 och kan användas för visning.

 


Häbret
Häbret flyttades till hembygdsgården från Klamsjö 1963. Byggnadens innehåll kommer dock från Alsingtorp norr om Älgsjö där det tidigare ägdes av Clas och Gertrud Lövgren. Innehållet skänktes till hembygdsområdet av deras dotter Elsa Engel.

 


Kaffestugan Bompsi-Dejsi
Den byggnad som i dag benämns som “Kaffestugan” var från början en tröskloge som stod i Överrissjö. Under 1960- och 70-talen hölls där fester i regi av Åseles idrottsförening och byggnaden gick då under namnet “Bompsi-Dejsi”. 1977 flyttades byggnaden till hembygdsområdet där den sedan dess under sommartid använts som café. Under det övriga året har den också stått värd för föreningsmöten, föreläsningar, författarcaféer och familjemiddagar. Kaffestugan kan hyras via Kulturhuset i Åsele.

 


Ladugården med loge

Byggnaden stod från början i Avasjö där den ägdes av Konrad Jonsson. Ladugården består av ett högfähus med foderlada uppdelad av en genomkörsport med lider. 

 


Rundloge
Rundlogen uppfördes ursprungligen i Älgsjö omkring år 1900 och flyttades till hembygdsgården 1964. I dag inhyser den en vagn och en färdmedelsutställning

 


Sommarladugård

Somamrladugården sägs ha stått vid infarten från Doroteavägen (väg 92) till den så kallade “Kärleksstigen”.


Sagostugan
Sagostugan timmrades1990 under en timmerkurs som hölls i Åsele. 2008 fick stugan sina karaktäristiska målningar av Rickard Molander och sedan dess har den använts vid sagoläsning för barngrupper.

Translate the website with Google translate.