Sommarlovsaktiviteter 2019

Alla barn har rätt till en rolig sommar!

Regeringen har beslutat att satsningen på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för alla barn mellan 6-15 år ska fortsätta även under 2019.
Åsele kommun har därmed även denna sommar fått medel från Socialstyrelsen för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år. Kommunen har fått 48 746 kr i statligt stöd som ska användas till att skapa ett roligare sommarlov.

Föreningar/organisationer kan söka bidrag för att ordna sommarlovsaktiviteter för våra barn och ungdomar inom Åsele kommun. Pengarna kan användas till att ordna nya aktiviteter eller att utöka en redan befintlig aktivitet. Det är viktigt att det är kostnadsfritt för deltagaren.

Vill din förening/organisation göra något för att berika sommarlovet för våra barn/ungdomar – ta möjligheten att söka bidrag för att genomföra en sommarlovsaktivitet.

Ansökan kan göras fram till den 31/5. Ansökningarna kommer att handläggas/beviljas löpande – vilket innebär att medlen kan vara slut innan sista ansökningsdag. Vi strävar efter att få ett brett utbud av aktiviteter med en jämn fördelning under hela sommarlovet.

Viktigt att veta:

Aktiviteterna ska genomföras inom perioden v 25 – v 33.

Aktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn i åldrarna 6-15 år.

Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande.

Aktiviteterna ska främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.

Beviljade medel betalas ut i förskott.

Bidragspengar som inte använts ska återbetalas.

Redovisning av genomförda aktiviteter ska lämnas till Åsele kommun senast den 31/8. Om redovisning ej lämnas in kommer föreningen/organisationen att bli återbetalningsskyldig på utbetalt belopp.

Ansökningsblankett 2019

Redovisningsblankett 2019