Överförmyndare

Enligt lag ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun.

Överförmyndarens uppgift är att om möjligt förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster samt att granska god mans, förvaltares och förmyndares verksamhet och redovisningar.

För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndaren till att god man, förvaltare eller förmyndare utses.

Det kan vara för omyndiga eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller funktionsvariation inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Överförmyndarens verksamhet står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Den som är intresserad av att åta sig uppdraget som god man eller förvaltare kan kontakta överförmyndaren.