Utveckla Åseles Näringsliv

Åsele Kommun får tillsammans med 38 andra kommuner ett riktat statsstöd under 2018-2020 för att jobbar med förbättrat företagsklimat och näringslivsutveckling.
Stödet kommer från Tillväxtverket och kan användas till en mängd olika insatser och aktiviteter.

I Åsele kommer statsstödet att:

  • Förstärka ÅNS personalstyrka och organisation. ÅNS kommer att arrangera företagsaktiviteter som till exempel Åselebanketten, företagsträffar, informationsinsatser, analyser, studiebesök och annat som behövs.
  • Förstärka Lärcentrum med uppgraderad teknik och ökad personal för att kunna vägleda och stötta Åselebor och företag inom utbildnings- och kompetensfrågor. Behöver ditt företag hjälp med utbildningsinsatser eller söker särskilda kompetenser, kontakta Åsele Lärcentrum för mer information.
  • Förstärka informationsinsatserna med hjälp av en kommunikatör som kan hjälpa till att marknadsföra kommunen och våra företag, jobba med mediakontakter och sociala medier. 
  • Medfinansiera utvecklingsprojekt för näringslivsutveckling som till exempel Möjligheternas Region

 

Läs mer om statsstödet hos Tillväxtverket.

Translate the website with Google translate.