Designskydd

Skyddar utseende. Gäller 5år i taget kan förlängas till max 25 år.

Ett designskydd innebär att ingen får utnyttja mönstret utan tillstånd. Det finns dock vissa undantag, mönstret är inte skyddat för privat bruk eller bruk i experimentellt syfte även viss användning i citat och undervisningssyfte undantas om det sker i god sed.

Kraven på för att kunna registrera ett mönster är att designen ska vara:

  • Särpräglad

Helhetsintrycket ska för en kunnig användare skilja sig tillräckligt mycket från tidigare kända mönster

  • Ny

Här är det inte lika hårda krav på nyhet som för patent. Ett offentliggörande utanför fackkretsarna inom EES förväntas känna till gills inte. Man har även 2 års frist efter offentliggörande.

Formgivaren ha rätt att registrera men kan i avtal överlåta till annan person eller företag.

Designskyddet gäller i Sverige.

Det kostar 1900 kr första 5 åren i, sen 2500 per ny 5 år period (maxgränsen är 25 år).

Det finns även en EU-rättslig formgivning förordning genom EUIPO

Priset för EU-skyddet är 350 euro första 5 åren sedan 90 euro för andra 5-årsperioden 120 för tredje 150 för fjärde och 180 för sista. Andra länder ligger ungefär som Sverige i pris men oftast något högre så det kostar ungefär lika mycket att ansöka i två länder som hela EU. Alla priser gäller en design i en klass.

En designregistrering skyddar din produkts utseende och hindrar andra från att använda samma design. Det ger dig viktiga konkurrensfördelar.

Som idéskapare kan du ha satsat både tid och pengar på att ta fram en unik form. En designregistrering dokumenterar din rätt till designen under en begränsad tid – max 25 år – och du kan lättare hindra andra att utnyttja samma formgivning. Registreringen skyddar produktens utseende men inte funktionen.

En designregistrering kan skapa bättre lönsamhet på flera sätt:

  • Den ger dig en viktig fördel eftersom du har ensamrätten till att utnyttja designen. En ensamrätt är en av de starkaste fördelar du kan ha på en konkurrensutsatt marknad.
  • Med en designregistrering skapar du större respekt och avstånd till konkurrenterna och får därmed större marknadsandel. Du höjer företagets värde och gör det mer synlig för investerare.
  • Din dokumenterade rätt till designen ger dig en bra utgångspunkt för att förhandla om finansiering av utvecklingskostnader och ingå försäljnings- och licensavtal med andra.