100 år av demokrati

I år, 2021, är det 100 år sedan det infördes lika och allmän rösträtt i Sverige. För att uppmärksamma och värna om detta har regeringen tillsatt kommittén Demokratin 100 år med visionen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Det är en rörelse som innefattar kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhället, näringslivet, skolan och många andra och den 3 juni undertecknas en demokratideklaration. Åsele kommun har undertecknad deklarationen.

Kommittén har till syfte att stärka och utveckla vår svenska demokrati och säkra att den fortsätter stå sig stark även de kommande 100 åren.

De som undertecknar deklarationen åtar sig att aktivt arbeta för att utveckla demokratin och Åsele kommun åtar sig att genomföra och delta i ett antal aktiviteter både på egen hand och tillsammans med regionala aktörer. Vi ska bland annat jobba tillsamman i länet för att fler ska ta del av det demokratiska systemet genom bättre samverkan, delta i och genomföra utbildningar och webbinarier samt jobba bättre med inkludering. Åsele åtar sig också att jobba med utbildningsinsatser för att bli bättre på att arbeta med medborgardialoger och att sprida budskapet om vikten av demokrati.

Läs mer om kommitténs arbete på www.vardemokrati.se

Demokratisatsning i Västerbotten – nu har den 200:e aktören har undertecknat Deklaration för en stark demokrati | Vår demokrati (vardemokrati.se)

Länsstyrelsen har undertecknat deklaration för demokrati - Länsstyrelsen Västerbotten (pressmachine.se)

 

 

Vår demokrati logga

Senast uppdaterad den 4 juni 2021

Translate the website with Google translate.