Åsele Energiverk informerar

På grund av reparationsarbeten på Energiverket kommer fjärrvärmeleveransen att vara avbruten:

Onsdag 26/6 från ca kl 22.00 till ca kl 03:00 för samtliga abonnenter i samhället.

Senast uppdaterad den 20 juni 2019