Bro över Kvällån förstärks

Bro över Kvällån, väg 90, söder om Åsele förstärks för att klara BK4

Väg 90 är en för regionen en mycket viktig transportled för tunga och
långväga transporter. Vägen förbinder E4 i Härnösand längs
Norrlandskusten till E45 i Vilhelmina.

Bro över Kvällån utgör ett hinder för framtida trafik i bärighetsklass BK4 då bron inte klarar de
lasterna. Trafikverket kommer nu att riva den befintliga bron, uppföra en ny bro i befintligt läge
samt anlägga en tillfällig bro under byggtiden. Den tillfälliga bron kommer ha två körfält och
planeras att öppna i början av september 2023. Hösten 2024 kommer den nya bron vara
öppen för trafik. Som trafikant är det viktigt att du anpassar hastigheten och respekterar
skyltning.

Läs mer här.

Senast uppdaterad den 22 juni 2023

Translate the website with Google translate.