Detta kostar extra gällande slamtömning

  • Framkörningsavgift vid ej tömd brunn
    Avgift för framkörning till brunn som ej går att slamsuga ( exempel hinder eller bristfällig väg och som ej meddelats tekniska kontoret senast den 1 juni)
  • Extra slang (20 meter)
  • Tungt Lock
  • Hinder vid/på brunn
  • Bom vid väg (om det finns bom vid infart som tömningsbil måste förhålla sig till)
  • Föravisering (om vi måste ringa i förväg)

Klicka här för att komma till Taxor & Avgifter 2020

Klicka här för att läsa mer om slamtömning

Senast uppdaterad den 28 maj 2020