EDIS – elflyg och drönare i samhällets tjänst

Redan i vår kommer en testsajt vara klar och om tillstånden hinner komma på plats till sommaren så drar testflygningarna igång på Åseles flygfält: Genlanda. Flygterminalen rustas nu upp av Åseles Näringslivsstiftelse. Även planer smids för ett innovationscenter.

Forskningsprojektet ”EDIS – elflyg och drönare i samhällets tjänst” arbetar både Åseles Näringslivsstiftelse (ÅNS) och Katla Aero med. Katla Aero utvecklar och levererar EDIS-projektets drönarplattform. Luftfartsverket, Flypulse, Guideline Geo och Luleå Tekniska Universitet är också med och driver projektet.

Fakta om EDIS-projektet som redan är igång och fokuserar på två områden: 

Det första området innefattar användning av drönare för funktioner i akuta insatser vid olyckor eller vid fara vid så kallade blåljusfunktioner, till exempel för situationsuppfattning vid bilolyckor, fjällräddning och lavinsökning. Här ligger fokus på flyghastighet.

Det andra området handlar om funktioner för rutinmässiga och schemalagda insatser som idag ofta genomförs med helikopter. Här ligger fokus på räckvidd, på miljöaspekterna med elflyg i stället för helikopter och på kostnaden för att genomföra sådana uppdrag. Exempel på uppdrag kan vara översyn av skogsbestånd, bedömning av lavinfara och sjöförhållanden, stormskador som påverkar infrastrukturen och skogsbränder.

Inom de här två funktionsområdena tas steget vidare från mer konventionell användning av drönare där farkosten kontrolleras visuellt till betydligt mer avancerade områden där destinationen skall kunna nås med automatisk navigering utom synhåll för piloten.

Projekt EDIS går nu successivt in i ökad testverksamhet och kommer inom kort att påbörja provflygningar på plats på testarenan LARC i Örnsköldsvik.

Planerad testverksamhet i sommar

En testverksamhet i mindre skala med drönare i Åsele planeras redan vara igång i sommar ute på Genlanda. Katla Aero ska testflyga lättare laster mellan Åsele och Fredrika. När flygningarna kan starta beror på om tillstånden hinner bli klara. Katla Aero ska testflyga lättare laster för att testa nya transportmöjligheter mellan Åsele och Fredrika. Det är ett ”covid-projekt” finansierat av  Vinnova som kommer pågå under ett år och ska sedan utvärderas. Katla 25 heter drönaren (med vingspann på två meter) som ska utföra uppdraget.

Drönarens tjänster kan vara till nytta för Åsele kommuns räddningstjänst och hemtjänst. Det kan vara skyddsutrustning som ska transporteras till exempel. 

Genlanda rustas upp

Genlanda ligger intill golfbanan 1 kilometer fågelvägen rakt söderut om Åsele centralort. Med bil dit blir det en något längre resväg, cirka 7 kilometer. ÅNS är i full färd med att rusta upp med egna medel den lilla flygterminalen vid Genlanda och det kommer att både bli rum för konferens, kontor och verkstad. Även flygledartornet kommer att investeras i och få ny teknik.

ÅNS har planer på att dra igång ett innovationscenter redan i vår. Ambitionen är att centret ska kunna skapa möten för framtidens samarbeten. En plats för kunskap utveckling och work-shops för ny teknologi. Åsele Innovationcenter är en community av entreprenörer, intraprenörer och forskare och möten för framtidens samarbeten.

För att detta ska kunna bli verklighet kommer fler finansiärer att bjudas in.  

För mer information, kontakta ÅNS. 

 

Senast uppdaterad den 24 mars 2021

Kontakt

Translate the website with Google translate.