Eldningsförbud i Västerbottens län

På grund av stor brandrisk i skog och mark råder eldningsförbud i hela Västerbottens län från 19 juni klockan 16 tills dess att annat meddelas.

Det är förbjudet att elda och grilla utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit.

Eldningsförbudet gäller inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Det betyder att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus.

Du får grilla vid en fast grillplats på allmän plats. En fast grillplats är en plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det är även vanligt att kalla den här typen av platser för "iordningsställd grillplats".

Du får använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

All tillåten grillning sker under eget ansvar. Det är du som bär ansvar om du startar en brand.

Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet.

Vad gäller där jag bor?

Får jag grilla i min egen trädgård?
Du får grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus förutsätt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det. Om du bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla om min tomt gränsar till skog?
Ja, om det inte finns risk för antändning och spridning till skog och mark utanför tomten.

Får jag grilla på min balkong?
Du får grilla på din balkong förutsatt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det.

Får jag grilla i parker?
Du får grilla i parker på fasta grillplatser förutsatt att inte lokala föreskrifter säger annat. Kolla med kommunen.

Får jag grilla på min camping?
Du får grilla på vissa campinganläggningar, alla tillåter det inte, se campingens ordningsregler. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag använda min vedeldade vedtunna?
Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade bastuflotte? Ja.

Får jag tända rislykta (som släpps upp och åker med vinden)? Nej.

Vad gäller i skog och mark?

Får jag grilla på naturcampingplatser?
Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla på stranden vid badplatsen?
Ja, men endast om det är på en fast grillplats och om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark.

Får jag grilla på en klippa vid havet eller en sjö?
Du får grilla på fasta grillplatser och med utrustning som drivs med gas eller vätska förutsatt att risken för antändning och spridning är låg.

Är stormkök/friluftskök okej att använda?
Ja, om de drivs med gas eller vätska och om det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda engångsgrill?
Nej. Undantag: Engångsgrill får endast användas om den placeras ovanpå en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag grilla över öppen eld?
Ja, för matlagning på en fast grillplats. Får jag tända levande ljus, facklor eller marschaller? Nej. Får jag laga mat på Muurrika? Ja, om den eldas med gas/flytande bränsle eller ställs över öppen låga vid en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda gaskök, stormkök, elektriskt kök, tända levande ljus eller röka i min båt, husvagn eller husbil? Ja.

Får jag använda fyrverkerier/pyroteknik?
Ja, men det kan krävas tillstånd och utbildning för att avfyra fyrverkerier. Se MSBs webbplats.

Är det tillåtet att röka när det är eldningsförbud?
Att röka utomhus i skog och mark kan ett eldningsförbud inte förbjuda. Men eftersom att glöden från en cigarett eller fimp som inte är släckt kan starta en brand bör du som röker alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i burk eller motsvarande.

Restauranger och food trucks Får min restaurang grilla/tillaga mat utomhus? Ja, om verksamheten har nyttjanderätt till platsen där det grillas och har tillgång till tillräcklig släckutrustning.

Får jag tillaga grillad mat i min foodtruck?
Ja, om verksamheten har nyttjanderätt till platsen där det grillas och har tillgång till tillräcklig släckutrustning.

Verksamheter och arbeten

Får yrkesmässig kantklippning av vägrenar och banvallar utföras?
Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer.

Får vägarbeten utföras?
Ja, om verksamhetsutövarna har utbildning och kunskap och vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark.

Får arbeten/avverkning med skogsmaskiner bedrivas?
Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer. Se Skogsstyrelsens rekommendationer.

Kan naturvårdsbränningar genomföras när eldningsförbud införts?
Ja, Det är respektive räddningstjänst som avgör om en bränning ska få dispens från eldningsförbudet.

Om du upptäcker en brand

  1. Varna andra som kan hotas av branden.
  2. Flytta dig till en säker plats.
  3. Larma genom att ringa 112.
  4. Släck om du kan.

SMHI:s brandriskprognos
Ladda ner MSB:s app Brandrisk ute för att hålla dig informerad om brandrisken
Karta över eldningsförbud på krisinformation.se
Information om gräs- och skogsbrand på krisinformation.se
MSB:s frågor och svar om eldningsförbud

Senast uppdaterad den 20 juni 2023

Kontakt

Räddningschef
Conny Sandström
Tel 0941-140 33
E-post conny.sandstrom@asele.se

Brandinspektör
Magnus Englund
Tel 0941-14094
E-post magnus.englund@asele.se

Epost: administrativa@asele.seTranslate the website with Google translate.