Endast genomskinliga säckar på ÅVC

För att förbättra sorteringen och återvinningen måste alla säckar som lämnas till en återvinningscentral vara genomskinliga.

På våra avfallsanläggningar tar vi bara emot avfall i genomskinliga säckar. Detta gäller både hushåll och företag.

Kommer du till Återvinningscentralen med ditt avfall i färgade säckar får du antingen ta med det hem och packa om i genomskinliga säckar, eller öppna upp de färgade säckarna med personalen för att tömma ut och gå igenom avfallet.

Att sortera ditt avfall redan när du packar det hemma gör besöket på återvinningscentralen smidigare, kommunens återvinningscentraler är välbesökta platser där vi tar emot stora mänger avfall och där en hemma sortering är viktigt för att minska köerna.

Mycket av det som slängs i containern för brännbart avfall hade kunnat sorteras och materialåtervinnas i stället för att eldas upp.

Sopsortering och återvinning är långsiktigt, hållbart och nödvändigt. Färgade säckar som slängs innehåller ofta osorterat avfall som exempelvis matavfall, förpackningsavfall, elavfall, mediciner och farligt avfall som ex färgburkar och oljefilter mm.

Genomskinliga sopsäckar ökar vår medvetenhet om vad vi faktiskt stoppar i säcken och bidrar också till att minska risken för arbetsskador hos återvinningscentralens personal. Du hittar säckarna i de flesta butiker som vanligtvis säljer säckar.

Användandet av genomskinliga sopsäckar gäller sedan tidigare i övriga kommuner i Västerbottens län. Kravet på genomskinliga sopsäckar är en standard på dom alla återvinningscentraler i hela Sverige. Exempelvis har de flesta kommuner bl.a. i Jämtland, Skåne och Norrbotten samt alla kommuner i Västernorrland infört detta med gott resultat.

Klicka här för att läsa mer om Åseles återvinningscentraler samt öppettider.

Är du osäker på hur någonting ska sorteras är du välkommen att fråga personalen på plats.

Tack för att du sorterar!

Hälsningar//Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad den 19 oktober 2022

Translate the website with Google translate.