Grattis till Åsele kommuns kultur- och idrottstipendiater!

Åsele kommun delar varje år ut stipendier till personer som gjort något extra för bygden inom kultur och idrott eller osjälviskt bidragit till sådant som varit till nytta och glädje för andra.

Det är Åseleborna som i början av året bjuds in till att nominera. Förslagen har skriftligen motiverats och skickats till förvaltningen för Fritid, turism och kultur. Vanligtvis brukar prisutdelningen vara under Vintermarknaden i mars, men under rådande pandemi så har det inte varit möjligt att genomföra något evenemang. Stipendiaterna har uppvaktats utan publik i år. 

De två stipendiaterna som under 2019 utmärkt sig är Avasjö Samfällighetsförening och Mikael Ullén. Stort grattis till er och tack för era insatser som så många får ta glädje av.

Åsele kulturstipendium 2019 har tilldelats Avasjö Samfällighetsförening
Motiveringen lyder: För att de tillsammans med SCA rustat upp en gammal fäbodvall ”Antesbodarna” strax norr om Avasjö. De har återställt byggnader, restaurerat beten, anlagt serveringsmöjligheter och gjort fäbodvallen tillgänglig för allmänheten. Med deras värdefulla insats för att bevara den lokala kulturen får besökaren uppleva livet som det såg ut för ca 100 år sedan med djur och en livs levande ”fäbostinta”.


Antesbodarna. Foto: Oliver Kårefalk

Fakta: Åsele kommuns årliga Kulturstipendium delades för första gången ut 1975. Klicka på den här länken för att se listan med tidigare stipendiater. 

 

Åsele kommuns Idrotts- & ledarstipendium 2019 går till Mikael Ullén.


Foto: Kim Lindberg

Motiveringen lyder: ”Mikael Ullén är materialförvaltaren som sköter allt som kommer i hans väg då det gäller vårt A-lag. Han slipar och lagar lagets utrustning och hjälper även till med de övriga lagens utrustning om det finns behov. Han hämtar och lämnar utrustning i Umeå, slipar isen under många träningspass. Genom denna utmärkelse vill vi lyfta Mikael Ullén, så att andra i Åsele också får veta vilken fantastisk ledare och ideell stjärna han är”

Fakta: Åsele kommuns Idrotts- & ledarstipendium har årligen delas ut sedan 1986 till någon som utfört idrottsliga prestationer eller varit idrottsledare. Klicka på den här länken för att se listan över tidigare stipendiater. 

Stipendierna delas alltså ut retroaktivt under 2020. De som får stipendium för 2020 delas ut 2021. Årets Åselebo har inte blivit utsedd än.

Senast uppdaterad den 7 augusti 2020