Hälsa, lärande och trygghet (HLT) i Åsele

Det kanske inte är så många som vet om att vi Åsele använder oss av en samverkansmodell för att tidigt kunna fånga upp barn och unga som mår dåligt. Modellen kallas HLT och det står för: Hälsa, Lärande och Trygghet.

I Åsele kommun samverkar primärvården, socialtjänsten och skolan i så kallade HLT-team. I Åseles HLT-team ingår socialsekreterare, kurator, distriktssjuksköterska från regionen, speciallärare, skolkurator och skolsköterska. Om det behövs tar teamet också in annan kompetens, till exempel specialpedagog. Verksamheternas gemensamma vision är att Åseles barn och unga ska uppnå bästa möjliga hälsa, känna trygghet hemma, i skolan och på fritiden samt utvecklas så långt som möjligt i skolan. Samverkan ska resultera i ett konkret, samordnat stöd. 

Samverkansmodellen finns i flera kommuner i Västerbottens län och målet är ett snabbt, samordnat stöd till barn och familjer. På så sätt minskar behovet av mer omfattande insatser längre fram. 

Arbetet med Åseles HLT-team började 2016 med en diskussion utifrån det då relativt nya begreppet ”första linjen för barn och unga”. Representanter från hälsocentralen, socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt skolan stämde träff, för att tillsammans diskutera hur Åseles verksamheter skulle kunna samverka runt bland annat tidig upptäckt, lättillgängligt stöd och strukturerad uppföljning.

– Vi var redan från början helt eniga om att vi borde och ville få till ett gemensamt arbete runt våra barn, för att kunna ge rätt insatser i rätt tid på rätt nivå. Frågan var bara hur. Tyvärr är verkligheten ofta så att det tar tid annars. Barnen har ibland hunnit bli ganska stora när verksamheterna väl får till något, säger Helene Ejergård Ahlqvist, förste socialsekreterare i Åsele kommun och en av socialtjänstens representanter i HLT-teamet.

Källa: Kunskapsguiden 

Vill du läsa mer om hur vi arbetar med HLT i Åsele? Läs då hela intervjun med Helene Ejergård Ahlqvist genom att klicka här.

Mer info om HLT här på vår webbplats hittar du via denna länk.

Under vintern har Socialstyrelsen tagit fram en fin kort animerad informationsfilm om HLT som utspelas i Åsele, kika gärna på den (i toppen av denna sida). 

Senast uppdaterad den 25 maj 2021

Translate the website with Google translate.