Information om Åsele Centralskolas avslutningsdag

 • Skolavslutningen kommer att vara på Hembygdsområdet. Vid mycket svåra väderförhållanden flyttas avslutningen till sporthallen och är då endast tillgänglig för elever och personal. I samråd med räddningstjänsten så har skolan kommit fram till att kyrkan inte är ett alternativ p.g.a. renoveringen som pågår. Byggnadsställningen som går runt hela byggnaden gör att utrymningsvägarna inte är användningsbara.

 • Avslutningsdagen börjar kl. 9.00. Den sedvanliga marschen till Hembygdsområdet börjar kl. 9.30.

 • Programmet på Hembygdsområdet börjar ca kl. 10.00 och beräknas ta cirka 1 timme. Sittplatserna är reserverade för eleverna. Ta gärna med egen stol.

 • Från skolan ser vi helst att ev. uppvaktning av eleverna sker i hemmet.

 • Föräldrarna och anhöriga inbjuds därefter till elevernas ”hemklassrum” cirka kl. 11.30.

 • På examensdagen serveras ingen skollunch, undantag är fritidshemsbarn och skolskjutsbarn.

 • Klockan 12.15 är eleverna i år 9 inbjudna till lunch i matsalen tillsammans med skolans personal. Vi räknar med att vara klara kl. 13.15.

 • Skolskjutsarna till skolan på morgonen är enligt nedan:
  - Samtliga turer som utförs av Lapplandstransport senareläggs med en timme.
  - Fredrikaturen (Tord Ingelsson Transport) är senarelagd med en timme.
  - Turen Hälla-Gafsele (Hellströms busstrafik) avgår ordinarie tid.

 • Skolskjutsarna avgår ca 13.10 som tidigare år.

// Yvonné, Anita och Susanne

Foto: Ale Granholm / Flickr Creative Commons

Senast uppdaterad den 28 maj 2020