Information om narkotikahund

Åsele Centralskola har skrivit en överenskommelse med polismyndigheten, lokalpolisområdet Södra Lappland om att arbeta gemensamt för en trygg och drogfri skolmiljö

Arbetet kommer att ske genom besök av polis i skolan samt att skolan aktivt jobbar för en drogfri miljö. En del i överenskommelsen är att Polisen kommer att söka igenom skolan med hjälp av narkotikahund för att säkerställa att det inte finns droger på skolan. Besöken sker utifrån skolledningens direktiv och kommer att ske på tid när elever inte befinner sig i lokalerna.

Information om narkotikahund

Foto: LUM3N från Pixabay

Senast uppdaterad den 8 september 2020

Translate the website with Google translate.