Information om slamtömning

Nu är slamtömningsperioden igång. Planerad tömning sker juni - oktober. Här finns viktig information angående slamtömningen.

Kommunen påtar sig inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå på brunn och väg eller omgivande terräng i samband med tömningen. Observera att vid beställning av extratömning, uteblir inte den ordinarie tömningen - utan du ansvarar själv för att avbeställa den. Det gör du genom att höra av dig till Tekniska avdelningen.

Tömningsintervall

Permanentboende töms årligen.

Fritidshus töms vart annat år eller på annan intervall utifrån beslut från miljöenheten.

Tänk på att det här kostar extra:

 • Framkörningsavgift vid ej tömd brunn
  Avgift för framkörning till brunn som ej går att slamsuga (ex. hinder eller bristfällig väg)
 • Extra slang (20 meter)
 • Tungt lock
 • Hinder vid/på brunn
 • Bom vid väg
  Om det finns en bom vid infart som tömningsbilen måste förhålla sig till.
 • Föravisering
  Om tömningsbilen måste ringa i förväg

Klicka här för att komma till Taxor & Avgifter för respektive avgift.
På sida 24 (67) hittar du taxan för slamtömningen.

Läs mer vad du kan göra inför slamtömningen här.

Vid önskad kontakt med slamchauffören sker på tel. nr: 070-288 03 91

Senast uppdaterad den 17 juni 2022

KONTAKTA OSS PÅ TEKNISKA

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall, återvinning och fastigheter.

E-post: tekniska@asele.se

Telefon: 0941-140 00

Besöksadress: Vasagatan 5

Postadress: 919 85 Åsele

Translate the website with Google translate.