Information om vatten- och slamtömningsfakturan

Varför ska jag läsa av en vattenmätare?

För att du varken ska betala för mycket eller för lite behöver din mätare läsas varje år.
När du läser av den kan vi också justera din beräknade vattenförbrukning så att du betalar så nära din förväntade förbrukning som möjligt och du slipper eventuella extrautgifter.

Att vi har rätt uppgifter om din förbrukning vinner både du och kommunen på!

Det är vatten kvar i brunnen efter tömning. Har ni inte tömt?

Att slambrunnen är vatten fylld är helt normalt. Redan efter några dagar blir den fylld med avloppsvatten, men slamskiktet som flyter på ytan är tunt. Vid högt grundvatten händer det ibland att vatten rinner ifrån infiltration tillbaka in i brunnen.

Klicka nedan för att läsa mer om...

Vattenavläsning

Slamtömning

Fakturor

Foto: Wikipedia Creative Commons, Holger.Ellgaard

Senast uppdaterad den 28 maj 2020