Jul- och nyårshälsning från kommunchefen

När ett nytt år startar finns alltid förväntningar i olika former. När året är till ända brukar man kunna summera, och normalt sett i stora drag koppla året till de förväntningar som fanns. 2020 går till historien som ett annorlunda år.

Krishantering och samarbete

Vi har under 2020 och i rådande pandemi hittills klarat oss bättre än flertalet av kommuner i övriga Sverige. Anledningarna kan med säkerhet mätas i plural till varför så är fallet. Vi har sedan coronapandemin drog igång fått tillfällen att öva och förbereda oss, så allt är absolut inte hänförligt till slump eller tillfälligheter. 

Jag vill tacka alla invånare för att ni hållit ut och hållit avstånd. Fortsätt så. Tack för att ni tar hand om er själva och varandra. Styrkan i att bo i en mindre kommun är att vi kan hjälpas åt på ett unikt sätt då många känner varandra.

För att kunna hantera pandemin på ett bra sätt var det viktigt att i ett tidigt skede starta upp kommunens krisledningsgrupp inom kommunen. Den organisationen har varit igång sedan mars och kommer så vara så länge det behövs. 

Under andra halvåret har vi tillsammans parerat och hanterat de hot som dykt upp på ett till synes mycket bra sätt. De nationella allmänna råden som trädde i kraft den 14 december påtalar ytterligare det individuella ansvaret. I Västerbottens län har vi redan haft dessa restriktioner under en tid genom regionala allmänna råd, men betydelsen tydliggörs ytterligare. 

Därmed har det nog inte gått någon förbi att denna jul inte kommer att se ut som den brukar. Tillsammans behöver vi utan omsvep förhålla oss ansvarsfullt till rådande läge. Nu vet vi att uppstart av corona-vaccinering planeras komma igång efter årsskiftet. Det blir förhoppningsvis början på slutet av pandemin. Vi kommer ändå med säkerhet att få leva med denna situation långt in på nästa år.

Utveckling och framtid

Allt har dock inte handlat om coronapandemin under 2020. Jag vill kort passa på att framhålla några för kommunen riktigt positiva saker. Trenden fortsätter för vår befolkningskurva som numera följer en utplanad linje. Detta får självfallet en positiv inverkan på kommunens möjligheter att bedriva verksamhet. 

Ekonomin i stort håller på att vända och vi ser ljuset i tunneln. Vi har gått från -18 mkr 2018 till vår senaste prognos för 2020 som pekar på ett plusresultat, såvida inget stort oförutsett händer.

Krisen har ställt stora krav på digitalisering och som ett resultat av det har vi gjort stora framsteg med att digitalisera våra arbetssätt. Exempelvis hålls våra möten i stor utsträckning digitalt via videokonferenser. Vi arbetar på distans där så är möjligt med hjälp av teknik, med en mängd positiva konsekvenser till följd.

Något vi ska vara stolta över så har vi ett näringsliv som håller emot bra i pandemin, och på flertalet ställen så har utveckling skett och sker nu. Med dessa saker nämnt så är min övertygelse, trots pandemi och alla dess negativa tråkiga konsekvenser, att vi kommer att komma starkare ur detta.

Så följ nu allmänna råd och restriktioner, och ta hand om varandra på alla tänkbara möjliga sätt, som inte äventyrar smittspridning. En extra tanke går till er som kommer att få arbeta extra mycket under helgerna.

Ett stort tack för det gångna året, och med självklar respekt för rådande läge och personliga situationer önskar jag er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

/ Nils-Petter Grenholm, kommunchef

Texten är ursprungligen ämnad åt de anställda på kommunen, men vi tycker att även att du som invånare kan ha glädje av att få läsa detta.

Senast uppdaterad den 23 december 2020

Translate the website with Google translate.