Klipp häcken - rädda liv

Du som är fastighetsägare är skyldig att se till att det är fri sikt vid utfarter och korsningar för att undvika olyckor.

Häckar, träd och buskar ska vara klippta så att de inte skymmer sikten eller hindrar framkomligheten för trafikanter.

Klipp häcken – rädda liv

Du som fastighetsägare är skyldig att se till att riskerna för olyckor begränsas. Tänk på att växterna kanske inte bara skymmer sikten i vägkorsningar, utan även gömmer vägmärken och gatubelysning. Du kan göra några enkla åtgärder före och under sommaren för att rädda liv!

Fri sikt för andra i trafiken

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg, korsning eller gata bör du se till att dina växter, mur, staket eller liknande inte skymmer sikten för bilister och andra trafikanter.

Fri höjd för att passera under

Du måste också se till att det är fri höjd för trafikanter att passera under dina växter som sticker ut utanför din tomtgräns.

Planerar du att plantera häck?

Sätt häcken minst 60 cm från tomtgränsen mot gata eller cykelbana. Stora träd och buskar bör placeras minst 2 meter från tomtgränsen. Rådgör gärna med dina grannar om vad de tycker om den planerade förändringen av din trädgård.

Senast uppdaterad den 15 augusti 2022

Translate the website with Google translate.