Åsele kommunfullmäktiges ordförandeklubba

Kommunfullmäktige sammanträder 23 november

Kommunfullmäktige sammanträder kl 13 måndag 23 november på Kulturhuset. Mötet direktsänds via webben.

Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga hos kommunkansliet och biblioteket. Fullständig föredragningslista publiceras på kommunens digitala anslagstavla.

Axplock från föredragningslistan

 • Delårsbokslut 2020
 • Budget 2021 med plan 2022 - 2023
 • Besparingsförslag för att möta budgetunderskott inom socialtjänsten

Pga. coronapandemin rekommenderar vi att du följer detta möte via webben i första hand. För att komma till livesändningen, klicka här. Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda / hälsar Kommunfullmäktiges ordförande Anders Westman

 

Sammanträde trots coronapandemin

Många kan säkert undra varför sammanträdet genomförs under rådande situation. Vi har i dagsläget inte tillräckligt bra tekniska lösningar för att genomföra fullmäktige helt digitalt på ett rättssäkert sätt. Kommunfullmäktige i november beslutar om viktiga ärenden, till exempel kommunens skattesats och budget för nästkommande år, sådana beslut kan inte vänta.

Men sammanträdet ska genomföras på så säker sätt vi kan, därför finns en mängd förhållningsregler och råd till ledamöterna.

Råd och restriktioner att följa:

 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk och visar något symptom på infektion och kalla istället in en ersättare.
 • Om du tillhör en riskgrupp bör du noga överväga om du behöver delta eller om en ersättare ska kallas.
 • Tvätta händerna ofta och noga! Flera gånger under dagen.
 • Håll avstånd!
 • Sitt stilla på din plats i mesta möjliga mån och spring inte omkring.
 • Se till att inte bilda kö vid t.ex. toaletter och om det blir kö, håll minst 1,5 m avstånd!
 • Ta med eget fika, vatten, frukt etc.
 • Använd gärna munskydd.
 • Ytterkläder hängs på den stol där du sitter för att inte bilda köer/trängsel vid kapprum.
 • Visa hänsyn vid entréer, in- och utgångar så att det inte bildas köer eller trängsel.

I foajén, på toaletter, i sammanträdeslokalen och rum för gruppmöten kommer handsprit att finnas tillgänglig. Munskydd kommer att erbjudas.

Sittplatser kommer att möbleras med minst 1,5 meters avstånd.

Sopkorgar finns utplacerade för använt material och skräp.

Vår största utmaning är att Folkhälsomyndigheten avråder från att flera personer delar mikrofon. Då vi inte har 30 mikrofoner, men däremot 5, ser vi den enda lösningen att varje parti utser en talesperson som får en tilldelad mikrofon.

Det är ALLAS ansvar att mötet genomförs på ett säkert sätt, och med det hålla anföranden korta och innehållsrika så att mötet blir effektivt.

Läs gärna SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) råd om politiska sammanträden

Senast uppdaterad den 23 november 2020

Translate the website with Google translate.