Ny lag om estetiska behandlingar och ingrepp

Den 1 juli 2021 kommer en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Den nya lagen innebär bland annat att kompetenskrav införs för den som utför behandlingarna. Inspektionen för vård och omsorg är ansvarig tillsynsmyndighet över de verksamheter som omfattas av den nya lagen. I samband med att det nya regelverket börjar gälla sker en förändring av vilka verksamheter som ska anmälas till kommunen.

Vad innebär detta?

Verksamheter som är anmälningspliktiga efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Med smitta avses alla typer av smittämnen som kan smitta en människa och som kan orsaka infektioner. Blodsmitta uppstår då blodburna virus (ex. hepatit B, hepatit C, HIV) överförs vid användning av skärande och stickande verktyg. Infektion kan även uppstå då bakterier kommer ned i djupare vävnad. Det kan antingen ske genom att bakterier förs ned från hudytan som inte desinfekterats tillräckligt eller genom att de instrument som används inte är rena. Sådana infektioner kan bland annat orsakas av stafylokocker, streptokocker och olika sorters tarmbakterier. Ett skärande eller stickande verktyg som inte är tillräckligt rengjort/desinfekterat kan också överföra svamp och virus som orsakar infektion i de ytliga hudlagren.

Vad behöver verksamheten göra?

Verksamheter som redan idag har registrerat sig hos kommunen med anledning av risk för blodsmitta behöver inte göra någonting. De verksamheter där det finns risk för annan smitta vid användandet av stickande skärande verktyg behöver anmäla sig till kommunen senast 1 september 2021. 

Blankett för anmälan hittar du HÄR.

Senast uppdaterad den 28 juni 2021

Translate the website with Google translate.