Ny sträcka Ledningsarbeten vindkraft

Vattenfall eldistribution uppför kraftledningar för anslutning till vindkraft. Om du rör dig i området ha aktsamhet vid vistelse eller framfart i ledningsgatan. Vattenfall varnar för bl.a. lågt hängande linor och detonationer med efterföljande hög knall som kan höras på långt håll.

Inom kort påbörjas arbeten med att sätta upp linor i ledningsgatan och dessa linor kan ibland hänga på låg höjd. Var därför observant och visa aktsamhet vid vistelse eller framfart i ledningsgatan. Arbetet pågår till sommaren.

Helikopter kommer att användas i arbetet. Linor skarvas med hjälp av detonationer som kan höras på längre avstånd. Korta signaler kommer att ljuda innan detonationen, och en lång signal efter. Personal kommer att förvissa sig om att ingen befinner sig i närheten.

Djurägare och andra som önskar få avisering i förväg är välkomna att ta kontakt enligt nedan:

Jan Funck, projektledning, tel. 070-209 74 27,
jan.funck@vattenfall.com

Niklas Söderberg, byggnation, tel. 076-786 67 15,
niklas.soderberg@craftor.se

Läs mer på
vattenfalleldistribution.se

Karta från Vattenfall över det berörda området:

Senast uppdaterad den 2 mars 2021

Translate the website with Google translate.