Nya skyltar på samiska och svenska

Nya skyltar har idag måndag 1 juni monterats på några offentliga byggnader, bland annat Åseles kommunhus. Skyltarna är både på samiska och svenska. Idag på dagen är det exakt 20 år sedan samer fick status som nationell minoritet i Sverige. Att samiskan syns i vardagen är ett sätt hålla språket levande.Åsele kommun blev 2018 en samisk förvaltningskommun och ett led i uppdraget är att synliggöra det samiska språket i vardagen genom att bland annat att till exempel skylta offentliga byggnader på samiska.
 
 
De byggnader som fått nya utomhusskyltar förutom kommunhuset är: Åsele Centralskola, Fredrika skola, förskolorna Renen och Villan, gruppboendet Fågelstigen, äldreboendena Åseborg och Duvan, Åsele bibliotek. Utseendet på skyltarna följer Åsele kommuns nya grafiska profil. Läs mer om den här. 

 
Det är på initiativ av samisk förvaltningskommun som skyltarna har beställts och betalats med medel som endast avser det uppdrag som samisk förvaltningskommun har.
 
Sverige fick en språklag 1 juli 2009 och i den slås det fast att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas särskilt (SFS 2009). Att främja språken handlar bland annat om att synliggöra dem och synliggörandet av språken handlar om att stärka språken i sig (Språklagen i praktiken - riktlinjer för tillämpning av språklagen 2011).

Foto: Jeanette Olofsson
Senast uppdaterad den 1 juni 2020

Translate the website with Google translate.