Påminnelse! Besvara trygghetsenkäten

Svara på vår lokala trygghetsenkät 2022. Ta chansen att besvara enkäten och tipsa vänner och bekanta om att göra detsamma.

Åsele kommun och polisen samverkar genom aktiviteter och planering kring det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen.

I arbetet ingår olika former av kunskapsinhämtning för att driva arbetet framåt och Trygghetsenkäten är en av metoderna som vi valt att använda. Enkäten genomförs av flera kommuner i Västerbotten i samverkan med Polisen.

Enkäten tar ungefär 10 minuter att genomföra

Länk till enkäten: Lokal trygghetsenkät 2022

Alla svar är anonyma och kommer presenteras i samband med presentationen av medborgarlöftena under första halvan av 2023.

Enkäten riktar sig till dig mellan 13–99 år och går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon och är helt frivillig att besvara.

Enkäten är tillgänglig att besvara fram till: 22 juni

Vill du veta mer om samverkansavtal och medborgarlöften kan du läsa om de genom att klicka här.

Senast uppdaterad den 21 juni 2022

Translate the website with Google translate.