Regeringen elkostnadstöd till elintensiva företag

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.

Ansökan öppnar 6 mars och håller öppet till och med 17 april 2023.

Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning).

De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober–december 2022.

För mer information gå in på Elkostnadsstöd för elintensiva företag (energimyndigheten.se)

eller

kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare, jamal.mouneimne@vindeln.se

Senast uppdaterad den 27 februari 2023

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0933-141 39

Tel.tid mån-tis och tor 13.00-14.00

Mejl: jamal.mouneimne@vindeln.se

Translate the website with Google translate.