Seminarium för dig som är företagare: Greppa ekonomin

Ta chansen att få utökade kunskaper i företagsekonomi och ekonomistyrning på ett enkelt och visuellt sätt. Du får också individuell coachning av Almis rådgivare med att simulera olika framtida scenarios.

Innehåll – i tre steg

  1. Förberedande e-utbildning, genomförs individuellt. När och var du vill innan seminariet.
  2. Digitalt seminarium tisdag 18 maj, tid 9.00-11.30, i grupp som ger dig ökad kunskap om ekonomiska samband och nyckeltal. Visuellt synliggjort genom grafiska illustrationer.
  3. Enskild coachning. Tillsammans med en Almirådgivare simuleras hur framtida scenarios påverkar ditt företags ekonomi. Vi analyserar även ditt företags historiska nyckeltal och jämför med konkurrenter och branschindex. Cirka 2-3 träffar.

Målet är att du som deltagare självständigt och på ett effektivt sätt ska kunna få ett grepp om ditt företags ekonomi, utmaningar och själv förstå samband mellan resultat- och balansräkning samt vad som krävs i en likviditetskrävande fas, som tillväxt eller i kris.


Antalet deltagare är begränsat till 12 personer.

Kostnadsfritt men vi debiterar 500 kronor i efterhand till den som inte genomför hela paketet eller inte avbokat sin plats senast 13 maj.

Anmälan: Senast 4 maj via denna länk 

För vem?

  • För alla företagare inom R10, oavsett bolagsform.
  • För alla som vill förstå företagets ekonomi bättre.
  • För de som har företag som har genomfört minst ett bokslut.

Välkommen!

Mer information: Ingrid Sjöberg Näringslivsutvecklare Lycksele kommun

Tfn: 0950-164 17 073-820 96 93 Ingrid.sjoberg@lycksele.se

Länk till info om detta på www.mojligheternasregion.se

Om NiMR Näringslivsutveckling i Möjligheternas region, (NiMR), är ett näringslivsutvecklingsprojekt som drivs av inlandskommunerna i Västerbotten och Norrbotten. Kommunerna vill ge företagen ännu bättre förutsättningar att utvecklas. För att ge ökad växtkraft i näringslivet arbetar vi med följande områden:

• Omställningsarbete för företag som drabbats av coronaeffekter.

• Kompetensutveckling

• Kapitalförsörjning

• Generations- och ägarskiften

• Innovationer

• Större marknad 

Senast uppdaterad den 20 april 2021

Translate the website with Google translate.