Skolan välkomnar sina elever tillbaka måndag 12 april

Till föräldrar och elever: Inför skolstarten på måndag vill vi från skolledningen att ni tänker efter vad ni gjort under påsk ledigheten, detta för att undvika onödig smittspridning i klasserna. Vi vet att det fortfarande pågår en smittspridning i samhället.

Barn och Utbildning har inte fått in några bekräftade positiva fall under veckan och det vill vi gärna fortsätta med så vi kan slutföra denna termin med alla elever i närundervisning och även kunna ha våra fritidshem och förskolor öppna.

Har ni varit ute och rest, tänk efter om ni rest smittsäkert eller har ni varit och blivit utsatta för smitta. Fundera också på om ni varit med personer som ni inte brukar vanligtvis umgås med. Har ni umgåtts med personer som blivit bekräftade positiva i covid-19, tänk efter hur länge sedan det var ni träffades, är ni osäker hur ni ska tänka, ring 1177 och prata med dom. Var hellre hemma en dag extra om ni är tveksamma. Vid minsta lilla symtom ska ni vara hemma och återgång kan ske när ni varit symtomfria i 48 timmar.

Vi måste alla hjälpas åt att undvika en smittspridning i verksamheterna och i samhället.

Detta finns att läsa på 1177
Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.
https://www.1177.se/Vasterbotten/aktuellt/nya-rekommendationer-i-vasterbotten/

För alla i Västerbotten
Barn bör stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar

Alla barn, 0-18 år, i ett hushåll bör stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon
väntar på provsvar för covid-19. Om ett barn har symtom, även de under sex år, och
inte provtas bör alla barn i familjen stanna hemma om familjen varit i kontakt med
någon med misstänkt covid-19.

Läs mer om vad du ska göra om du bor med någon som har symtom eller väntar på provsvar

Stanna hemma vid symtom
Stanna hemma vid minsta symtom som kan bero på covid-19. Det gäller även om du är vaccinerad mot covid-19. Läs mer om när du ska lämna prov för covid-19.

Barn i förskoleålder och i grundskolan som inte har lämnat prov
Det är olika i regionerna från vilken ålder som barn lämnar prov. Barn i förskoleålder behöver oftast inte lämna prov. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn från och med förskoleklass lämnar prov.

Barn i förskoleålder och i grundskolan som inte har lämnat prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

  • De är helt friska och det har gått ytterligare två dagar.
  • De mår tydligt bättre, har varit utan feber i två dagar och det har gått sju dagar sedan de blev sjuka. Det gäller även för barn som har kvar lätta symtom som snuva eller hosta.

Vuxna och barn som väntar på provsvar

  • Stanna hemma tills du har fått svar, om du har lämnat ett PCR-prov.
  • Om provsvaret dröjer ska du göra som om du har covid-19. Det innebär att du inte behöver stanna hemma längre om du har varit utan feber i två dagar, det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och du mår tydligt bättre.
  • Det kan vara andra rutiner som gäller om du har lämnat prov som en del av en smittspårning.


Tack för att ni tar detta på allvar!
Skolledningen

Foto: Max Fischer, pexels.com

Senast uppdaterad den 9 april 2021

Translate the website with Google translate.