Skoteröverfart över Ångermanälven

Åsele skoterklubb har stakat två skoteröverfarter över Ångermanälven. De är markerade med plogpinnar.

Två skoteröverfarter över Ångermanälven är markerade med plogpinnar där det är säkert att köra över. Vid dessa överfarter var istjockleken minst 25 centimeter när den mättes av skoterklubben.

Den ena överfarten ligger mitt för Norrstrand och den andra nere vid Trillen. De är svartmarkerad på kartan ovan.

Åsele skoterklubb uppmanar att iaktta stor försiktighet vid körning på is samt att inte korsa älven i närheten av bron. Körning sker på egen risk.

Klicka här för att komma till Åsele Skoterklubbs Facebook-sida

Tänk på att inte köra på allmän väg

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Där du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 kilometer timmen.

Senast uppdaterad den 21 januari 2022

Translate the website with Google translate.