Slamtömning 2020

Under sommaren och hösten (barmarksäsongen) kommer kommunen att utföra tömning av enskilda brunnar. Planerad tömning sker normalt 1 juni - 31 oktober.

Kommunen påtar sig inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå på brunn och väg eller omgivande terräng i samband med tömningen. Observera att vid beställning av extratömning, uteblir inte den ordinarie tömningen - utan du ansvarar själv för att avbeställa den. Det gör du genom att höra av dig till Tekniska avdelningen.

TÖMNINGSINTERVALL

Permanentboende
årligen.
Fritidshus vart annat år eller på annan intervall utifrån beslut från Miljöenheten.

Vid ändring av antal eller för nytillkomna brunnar, samt vid ändring av adress och ägare måste detta anmälas senast 20 maj till Tekniska avdelningen.

TÄNK PÅ ATT DET HÄR KOSTAR EXTRA

- Framkörningsavgift vid ej tömd brunn. Avgift för framkörning till brunn som ej går att slamsuga (exempel hinder eller bristfällig väg som inte meddelats Tekniska kontoret senast den 20 maj)

- Extra slang (20 meter)

- Tungt lock (med vikt över 15kg)

- Hinder vid/på brunn

- Bom vid väg (om det finns bom vid infart som tömningsbil måste förhålla sig till)

- Föravisering (om vi behöver ringa i förväg)

Senast uppdaterad den 28 maj 2020

KONTAKTA OSS PÅ TEKNISKA

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall, återvinning och fastigheter.

E-post: tekniska@asele.se

Telefon: 0941-140 00

Besöksadress: Vasagatan 5

Postadress: 919 85 Åsele