Alla barn har rätt till en rolig sommar

Programmet för sommarlovsaktiviteterna 2019 är nu klart.

Föreningar, organisationer och studieförbund har sökt bidrag från Åsele kommun till att genomföra gratis aktiviteter för barn mellan 6-15 år under hela sommarlovet.

Bidraget kommer från Socialstyrelsen. Sommarlovsaktiviteterna ska stimulera alla barns deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Här kan ni se hela programmet (med reservation för vissa ändringar).

Senast uppdaterad den 11 juni 2019