Statens Servicecenter

Statens servicecenter är lokaliserat på Kulturhuset och hjälper till med ärenden gällande Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. Vecka 32-34 är öppettiderna tisdagar 10-15.00.

Senast uppdaterad den 6 augusti 2020