Strategi för landsbygdsutveckling

Det är dags att skriva fram en ny strategi för landsbygdsutveckling inom Leader Lapplands område. Var med och påverka genom att fylla i en kort enkät!

Leader Lappland består förutom Åsele av Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, Storuman, Sorsele, Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner. Det är en förening som jobbar med landsbygdsutveckling med hjälp av finansiering från EUs jordbruksfond, statliga och regionala medel samt stöd från kommunerna.

Föreningar och organisationer kan genom Leader Lappland söka projektmedel för att utveckla bygden. För att hjälpa Leader Lappland att prioritera vilka som får projektmedel tas en ny strategi fram för varje programperiod i EU. De varar i sju år och nu tar den gamla strax slut och det är dags för en ny.

Om du bor i någon av de åtta kommunerna kan du vara med och påverka den nya strategin genom att svara på den här enkäten:

Enkät på svenska

Enkät på engelska

Läs mer om Leader Lapplands arbete med den nya strategin på deras webbsida.

Senast uppdaterad den 8 juni 2021

Translate the website with Google translate.