Synpunkter på samrådsdokument

Samråd om revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Miljö och byggnadsnämnden vill ha synpunkter på samrådsdokumentet Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

För att komma till dokumenten klickar man in på anslagstavlan, eller klicka här.

Samrådet pågår mellan den 13 december 2021 till den 28 januari 2022.

Synpunkter på samrådsdokumentet ska ha inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden senast den 28 januari 2022.

För att vi ska kunna ta hand om ditt svar på bästa sätt vill vi ha det skriftligen, helst via e-post till miljobygg@asele.se
Ange diarienummer: MB-2021-301 i ämnesraden.

Vi ser fram emot dina synpunkter!

Senast uppdaterad den 15 december 2021

Translate the website with Google translate.