Tänker du bygga om, till eller nytt i sommar?

Kom ihåg att lämna in din ansökan om bygglov alternativt bygganmälan i god tid innan så att du hinner få beslut från Miljö- och byggnadsnämnden innan byggstart.

  • Bygglov
  • Strandskydd
  • Värmepumpsanläggningar
  • Avlopp

Strandskydd. Om du tänker bygga inom 100 meter från stranden kan du behöva strandskyddsdispens. Det gäller även mindre byggnader som vindskydd, grillstugor och bastu, och även anläggningar som bryggor. Kontakta därför alltid Miljöenheten innan du tänker bygga nära stranden.  

Planerar du att installera en värmepumpsanläggning (jord-, berg- eller ytvattenvärme)? Kom ihåg att det ska anmälas till kommunen 6 veckor innan. Anmälningsplikten gäller inte för luftvärmepumpar.

Om du tänker gräva nytt enskilt avlopp behöver du först ha tillstånd från kommunen. Om du ska gräva om eller ändra befintlig avloppsanläggning behöver du göra en anmälan innan du påbörjar arbetet.

Inventering av enskilda avlopp. Under sommaren 2021 kommer  inventering av enskilda avlopp att fortsätta i Gafsele.

E-tjänster finns för följande:

Ansöka om strandskyddsdispens 

Ansöka om enskild avloppsanläggning

Kontakta oss:

Plan och Bygg tfn 0941-140 30
Miljöenheten tfn 0941-140 06
Administration tfn 0941-140 46

E-post miljobygg@asele.se

 

Senast uppdaterad den 29 januari 2021

Translate the website with Google translate.