Åsele kommunfullmäktiges ordförandeklubba

Taxor och avgifter 2022

De framställdes av kommunfullmäktige 2021-11-22 och gäller Fr.o.m första januari 2022.

Kommunala avgifter (taxor) reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och hyra av kommunala hallar.

Läs gärna genom taxan för att vara förberedd på dina framtida utgifter. Både för privat personer som företagare.

Sammanträdesprotokollet av kommunfullmäktige hittar du på Protokoll & Blanketter eller klickar du här.

Klicka här för att komma till årets taxor.

Senast uppdaterad den 5 januari 2022

Translate the website with Google translate.