Test av leveranser med drönare

Katla Aero och Åsele Näringslivsstiftelse har blivit tilldelade finansiering från Vinnova för att testa drönartransporter mellan Åsele och Fredrika.

Att det är stora avstånd i Åsele kommun är ingen nyhet, detta gäller de flesta kommuner i norra Sverige. Coronakrisen har förstärkt utmaningar som redan funnits och gjort det tydligt att nya satsningar krävs för att samhället ska kunna ställa om till en ny verklighet. För att kunna leverera välfärdstjänster till människor på landsbygden krävs uppdaterad infrastruktur, som är framtidssäkrad.

Syftet med projektet är att testa drönarleverans av mindre laster och utvärdera om detta kan leda till lägre kostnader, lägre miljöpåverkan och effektivare administration. I detta projekt är räddningstjänsten och hemtjänsten i Åsele kommun behovsägare och tillsammans med Åsele Näringslivsstiftelse kravställa hur en drönartjänst kan utformas.


Åsele ingår i testbädden LARC (LFV Aviation Research Center), en nationell testbädd för autonoma fordon, elektriska drönare och flygplan. Detta projekt blir den första demonstratorn som kommer att genomföras i sin helhet i Åsele kommun. 

 

Torsdag 17/6 var det smygvisning av Åsele Innovationscenter och information om projektet av Katla Aeros drönare för företag och behovsägare i projektet.

Senast uppdaterad den 28 juni 2021

Translate the website with Google translate.