Upphävning av eldningsförbud

Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Västerbottens län.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets kommuner och räddningstjänster. Brandrisken har minskat, men det är fortfarande torrt i markerna på vissa håll. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud på den plats du befinner dig (via vår/kommunens webbplats).
Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Senast uppdaterad den 28 juni 2023

Translate the website with Google translate.