Uppläsningsfunktionen "Talande Webb"

Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa verksamheten, både i digital och fysisk form. På vår webbplats har vi kopplat in en funktion som heter "Talande Webb". Det är en uppläsningsfunktion som både läser upp texten och färgmarkerar den, så att det blir lätt att följa med för den som har svårt att ta till sig informationen på vår webbplats. (Till exempel på grund av dyslexi eller om du har annat modersmål än svenska, nedsatt syn eller andra funktionsvariationer.) Du startar Talande Webb genom att klicka på "lyssna" högst upp till höger på webbsidan.

Alla offentliga myndigheter i alla EU-länder omfattas av webbtillgänglighetsdirektivet som ställer krav på oss som kommun att anpassa vår digitala information och kommunikation så att så många som möjligt kan ta del av den.

Berätta gärna hur du upplever funktionen. Du kan göra det genom att ringa till oss via vårt växelnummer 0941-140 00, skriva ett mail till kommun@asele.se eller använda vårt formulär för synpunkter. Du är självklart också alltid välkommen att besöka oss.

Talande Webb är en revolution för många:
  • Peka på texten och lyssna – användaren skumläser och navigerar precis som läsande gör
  • Läser allt; html, pdf och word i original, utan att grunddesign eller struktur förändras
  • Har alla funktioner ett riktigt hjälpmedel behöver, även fokus/nedtoning
  • Riktigt lässtöd; det ord som läses upp markeras visuellt
  • Möjlighet att presentera texten i textremsa för ökad tydlighet
  • Användaren kan välja att förstora och ändra färg på texten och ställa in uppläsningens läshastighet
  • Användaren kan spara till mp3 för att repetera informationen senare
  • Talande Webb stöder upp till 40 olika språk
  • Oavsett om texten växlar mellan olika språk på samma sida, kan användaren få innehållet uppläst på rätt språk.

Foto: Dan Farrell

Senast uppdaterad den 28 maj 2020