Utbildning för framtiden

Vi välkomnar dig som funderar på att läsa något nytt, är gymnasieelev, karriärväxlare eller arbetslös till att få reda på möjligheterna att utbilda sig till rätt kompetens.

Akademi Norr och Lapplands Lärcentra arrangerar nu för andra gången en digital temavecka som samlar ett flertal universitet, högskolor och yrkeshögskolor.

När: Premiär 21 mars!
Var: Där du är, alla artiklar och videor hittar du här på vår webb.
För vem: Alla som har tankar på att utbilda sig, vill kika på möjligheter att byta yrke eller som vill undersöka hur marknaden ser ut för olika yrken.

En koordinerad kraftsamling för högre utbildning

Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå har under 2021 arbetat tillsammans i ett projekt som vi kallar för Koordinerad kraftsamling för högre utbildning. En förstudie hur vi tillsammans kan bli bättre på att både tillgängliggöra och synliggöra högre utbildning. Parternas ambition har varit att axla ett större ansvar och hitta nya sätt att jobba mot universitet, högskolor och andra anordnare av eftergymnasiala utbildningar.

Utbildningsmässan är en produkt av Koordinerad kraftsamling högre utbildning-projektet och lever nu vidare genom Akademi Norr, Lapplands Lärcentra och Campus Skellefteå tillsammans med både utbildningsanordnare och kommuner. ​

Mässan finansieras av Lärcentrum i Norra Norrland (LINN), alla 29 kommuner samt Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund.

Läs mer på Utbildning för framtidens webbplats genom att klicka här

Senast uppdaterad den 21 mars 2022

Translate the website with Google translate.