Välkommen tillbaka till ett nytt läsår!

Åsele Centralskola börjar onsdag 25/8 kl. 08.00.
Skoldagen i Åsele avslutas kl. 13.00 och skolskjutsarna avgår kl. 13.10.

Fredrika skola börjar onsdag 25/8 kl. 08.15 och avslutas kl. 13.00. Skolskjuts avgår direkt efter skolans slut.

Covid-19

Vi fortsätter med förbyggande åtgärder för att förhindra smittspridning tills annat anges

Exempel på förebyggande åtgärder är:

 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien
 • Undvik större samlingar så som exempelvis samlingar i aulan, samt samlingar i trånga lokaler.
 • Förlägg möjliga delar av undervisningen utomhus, särskilt under de första veckorna av terminen.
 • Arbeta om möjligt i mindre grupper
 • Möjliggör för skolans personal att fortsatt utföra de arbetsuppgifter som går hemifrån.
 • Fortsätt att se över möjligheten till alternativt genomförande av möten med vårdnadshavare, exempelvis digitalt eller utomhus.

(Endast elever och personal får vistas skolan)

 • Påminn elever, vårdnadshavare och personal om att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det är särskilt viktigt att elever, personal och vårdnadshavare stannar hemma även vid milda symtom på covid-19.
 • Påminn om vikten av att följa allmänna råd även på fritiden och vid fritidsaktiviteter.

Sammanfattningsvis:

 • Stanna hemma vid milda symtom och om du är sjuk.
 • Håll avstånd.
 • Tvätta händerna.
 • Testa dig om du har symtom.

/Skolledningen

Senast uppdaterad den 23 augusti 2021

Translate the website with Google translate.