Vårinformation om allemansrätten

Om våren söker sig många av oss gärna ut i naturen. Det är positivt för att det ökar människors välbefinnande och hälsa och bidrar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan i samhället.

Nu på våren är naturen extra känslig, samtidigt som den speciella situation vi befinner oss i p.g.a. coronapandemin, kräver särskild hänsyn mot andra människor.

Här kommer tips till dig som vill njuta av naturen på ett hänsynsfullt sätt:
  • Välj utflykter i naturen nära där du bor.

  • Om du och ditt sällskap valt att fika och rasta på en plats där det råkar vara andra personer, se då till att hålla avstånd till dem.

  • På våren vaknar naturen till liv och ungar föds. Fr.o.m 1 mars t.o.m 20 augusti ska du om du har hund hålla den under extra stor uppsikt. I de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.

  • Ta med dig ditt skräp hem.

  • Elda endast på iordninggjorda eldplatser.

  • Skyddade områden kan ha särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du på www.sverigesnationalparker.se eller www.lansstyrelsen.se

  • Plocka påskriset från marken, det är förbjudet att bryta kvistar och grenar från levande träd.

  • Visa respekt mot de som bor på platsen du befinner dig, undvika att gå för nära människors bostadshus och djurens bon.

Mer information och länkar:

Hundar i naturen

Ta gärna med hunden i naturen men under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.

Mer information om vad som gäller angående hundar i naturen finns på Naturvårdsverkets webbplats som du kommer till om du klickar här.  


Plocka påskris eller grenar att elda

Ska du plocka påskris eller tända en eld, plocka döda grenar från marken, det är förbjudet att bryta kvistar och grenar från levande träd och buskar.

Mer information finner du på Naturvårdsverkets webbplats. 

Nationalparker och naturreservat

Skyddade områden, exempelvis naturreservat och nationalparker, har särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du hos din länsstyrelse eller kommun.

Mer information om vad som gäller angående skyddade områden finns på Naturvårdsverkets webbplats som du kommer till om du klickar här.

Länsstyrelserna: www.lansstyrelsen.se

Sveriges nationalparker: www.sverigesnationalparker.se  

Nedskräpning

Ta med dig något att plocka skräp i när du går ut i naturen, så att du kan
ta med dig ditt skräp hem. Mer information: https://www.hsr.se/

Sportfiskarna tipsar:
 


Elda i naturen

Elda endast på iordninggjorda eldplatser.

Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Eldning/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar: https://rib.msb.se/filer/pdf/26790.pdf

Sportfiskarna tipsar:
 


Allemansrätten på andra språk
 
Foldrar och broschyrer på andra språk http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/ 

Håll Sveriges rents information på flera språk

https://www.hsr.se/var-radd-om-din-arena/other-languages 

Naturvårdsverkets webbsida om allemansrätten på engelska

http://www.swedishepa.se/Enjoying-nature/The-Right-of-Public-Access/

Källa: Naturvårdsverket

Foto: Frank Winkler 

Senast uppdaterad den 28 maj 2020

Translate the website with Google translate.