Visst svarar du på enkäten?

Region Västerbotten skickar ut en enkät om Hälsa på lika villkor till 21 500 personer i Västerbotten våren 2022.

Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen i länet och landet mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för utskick och insamling av svar. Under år 2022 genomförs undersökningen med ett extra urval på 21 500 västerbottningar i åldrarna 16 år och uppåt.

Gör din röst hörd!

Hur gör jag för att besvara enkäten?

Enklast är att besvara enkäten på webben. Adressen är insamling.scb.se. Du måste ha ditt användarnamn och lösenord som du hittar på framsidan av inbjudningsbrevet. Har du fått en pappersenkät fyller du i den och postar den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

Dina svar hjälper till att öka förståelsen för hälsan i Västerbotten - och hur den kan förbättras. Tack för din medverkan!

Åsele kommun

I nuläget har 366 av 1 000 svarat på enkäten, vilket är ok men vi kan bättre!

Klicka här för att läsa mer om enkäten.

Senast uppdaterad den 25 april 2022

Translate the website with Google translate.