Åsele kommunfullmäktiges ordförandeklubba

Webbsänt kommunfullmäktige

Dagens kommunfullmäktige genomförs för första gången för Åsele kommun på distans utifrån den nationella råden och rekommendationerna om att inte träffas fysiskt.

Dagens sammanträde behandlar frågan om besparingsförslag inom socialtjänsten och är ett extrainsatt sammanträde, därav den ovanliga tiden med en torsdagsförmiddag istället för en måndag eftermiddag som normalt är.

Sammanträdet är fortfarande offentligt via webbsändning, klicka här för att komma till mötet.

Då det är första gången vi webbsänder ett digitalt möte ber vi om förståelse för om det strular.

Senast uppdaterad den 20 januari 2021

Translate the website with Google translate.