Duvan

Duvan

Duvan i Fredrika består av 19 lägenheter,
1:or och 2:or, varav 2 för korttidsboende.
Det finns även dagverksamhet och mottagning för fotvård.
De boende har eget kontrakt på sin lägenhet och har därmed möjlighet att söka bostadsbidrag. Hushållselen ingår i hyran.
Man möblerar själv sin lägenhet och ordnar med hemförsäkring. Kommunen ansvarar inte för den boendes tillhörigheter.


Personalen består av:

Enhetschef, undersköterskor och vårdbiträden. Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå.


Vår målsättning

  • Att erbjuda en attraktiv miljö för både boende och personal
  • Att ge god omvårdnad så de boende får ett tryggt och tillitsfullt boende
  • Att ha kompetent och yrkesskicklig bemanning dygnet runt


Kontaktmannaskap

Varje permanent boende har en kontaktperson i personalgruppen.

Målet med kontaktmannaskapet är att främja kontakten och bygga upp en trygg och hållbar relation mellan personal, vård/omsorgstagare och anhöriga.