Stugan

Stugan

Stugan

är ett särskilt boende som består
av elva rum och en korttidsplats med gemensam matsal/samlingsrum och köksdel.

De boende har eget kontrakt och har därmed möjlighet att söka bostadsbidrag. Hushållsel ingår i hyran.

Man möblerar själv sitt rum och ordnar med hemförsäkring. Kommunen ansvarar inte för den boendes tillhörigheter.


Personalen

består av enhetschef, undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor samt tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.


Vår målsättning

    • Att erbjuda en attraktiv miljö för både boende och personal
    • Att ge god omvårdnad så de boende får ett tryggt och tillitsfullt boende
    • Att ha kompetent och yrkesskicklig bemanning dygnet runt

 

Kontaktmannaskap

Varje permanent boende har en kontaktperson i personalgruppen, som de anhöriga i första hand kan vända sig till. Det kan gälla individuell vårdplan, ekonomi, läkarkontakt eller andra privata angelägenheter.