Tallmon

Tallmon

Tallmon

är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom.
Boendet består av två avdelningar med åtta lägenheter med gemensamt kök och vardagsrum på varje avdelning, en av lägenheterna används för korttidsboende.

De boende har eget kontrakt på sin lägenhet och därmed möjlighet att söka bostadsbidrag. Hushållsel ingår i hyran.
Man möblerar själv sin lägenhet och ordnar med hemförsäkring. Kommunen ansvarar inte för den boendes tillhörigheter.


Personalen

består av enhetschef, undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor med tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.


Vår målsättning

    • Att erbjuda en attraktiv miljö för både boende och personal
    • Att ge god omvårdnad så de boende får ett tryggt och tillitsfullt boende
    • Att ha kompetent och yrkesskicklig bemanning dygnet runt

 

Kontaktmannaskap

Varje permanent boende har en kontaktperson i personalgruppen, som de anhöriga i första hand kan vända sig till. Det kan gälla individuell vårdplan, ekonomi, läkarkontakt eller andra privata angelägenheter.