Buss

Bussförbindelser

Genom kommunen går stomlinjerna:
34 Åsele – Lycksele
44 Dorotea - Åsele - Umeå
48 Vilhelmina – Åsele - Umeå
63 Östersund - Umeå

Kommunens inomkommunala trafik utgörs av ringbilstrafik.